Flirt

słowa: M. Delpech, muzyka: R. Vincent, tekst polski: W. Młynarski


Dawno skrył życia wir
zapomniane słowo "flirt",
dawno skrył życia wir.

Dawno znikł flirtu smak,
dziś się szybko mówi "tak",
mgiełki brak, wdzięku brak.

A,
a dawniej - nie,
dawniej po świt
błądziło się
I
pod oknem twym
składało się
do rymu rym.

Dziś nam brak wdzięcznych snów,
decybele lgną do głów,
słychać zgrzyt ostrych słow.

Wobec nich warto w mirt
przybrać śliczne słowo "flirt",
śliczne tak słowo "flirt".

A,
a dawniej - nie,
dawniej po świt
błądziło się
I
pod oknem twym
składało się
do rymu rym.

Mówią - dziś tylko świr
mógłby bawić się we flirt,
długi flirt, śmieszny flirt.

Wszyscy drwią, a ja nie,
ja bym chciał namówić cię
na tę grę, śliczną grę

I
pod oknem twym
składać po świt
do rymu rym.
I
patrzeć co dnia,
jak bieli się
firanka twa.