Impresariat

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że we wszelkich sprawach związanych z organizacją koncertów należy kontaktować się z menadżerem Michała, p. Januszem Kulikiem /januszkulik(at)poczta.onet.pl/* (tel. 601 323 638)**. Proszę podać tam swój telefon kontaktowy, przybliżony planowany termin koncertu, warunki (sala koncertowa itp.) jakimi Państwo dysponują.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że bezpośrednią korespondencję należy kierować na adres warszawskiego Teatru Polonia /ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa/ z dopiskiem "Janusz Kulik". W ten sposób należy się kontaktować w sprawach dot. tekstów piosenek, utworów muzycznych itp.

Wszelkie wywiady dobrze jest uzgodnić wcześniej kontaktując się z Januszem Kulikiem.


* proszę zamiast (at) wstawić znak @

** Kontakt pod wskazany adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny oznacza akceptację poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Administratorem danych osobowych jest Janusz Kulik - Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie (02-594) przy ul. Juliana Bruna 26 lok. 17, NIP: 7392021318, REGON: 013259162.